Welke nieuwe en specifieke afspraken vind je in versie 0.8 van het DSGO? 

Versie 0.8 van het DSGO Afsprakenstelsel staat live sinds 21 december 2023. Wat is er nieuw? En wat kun je met de eerst specifieke afspraken in deze versie, afkomstig uit de DSGO usecase BIM-modellen voor toetsen vergunningen? We vroegen het Denise Hoppenbrouwer (projectmanager DSGO Team Afsprakenstelsel) en Lex Ransijn (Verbinder DSGO Team Adoptie).

Versie 0.8 van het stelsel staat live. Wat is er nieuw?

Denise: “Het afsprakenstelsel biedt nu nog meer mogelijkheden voor datadiensten. Eigenlijk wordt er met elke release meer functionaliteit toegevoegd.” In deze versie vind je onder andere een introductie van:

  • De mogelijkheid om je te abonneren op gebeurtenissen (events) binnen een dienst, bijvoorbeeld zodra bestaande data wordt bijgewerkt. “Vooral in de dynamische wereld van bouwlogistiek, waar planningen voortdurend veranderen, is dit van grote toegevoegde waarde.”
  • De afspraken rondom autorisatie en delegatie zijn uitgebreid, waarbij meer opties en flexibiliteit zijn toegevoegd. “Zo ontstaan meer mogelijkheden om aan te geven wie, wat mag doen, met welke datadienst.”
  • Er is informatie toegevoegd met het oog op het beheer. “Dat moet natuurlijk goed vorm krijgen. Dan heb je het over vragen als ‘Hoe zorgen we ervoor dat het vertrouwen in het afsprakenstelsel wordt opgebouwd en behouden blijft?”

Waarom worden er ook specifieke afspraken vastgelegd?

Lex: “Of je een verwachte aankomsttijd voor bouwlogistiek, of een compleet BIM-model van een bouwproject deelt, maakt nogal uit voor het delen van data. De generieke afspraak vormt het fundament dat we voor elke dienst nodig hebben, ongeacht welke data we delen. Specifieke afspraken zijn afhankelijk van welke data gedeeld wordt. Voor sommige oplossingen zijn specifieke functionaliteiten nodig. Oplossingen die we onder andere bedenken in de werkgroepen die aan de DSGO-usecases werken.”

“In versie 0.8 van het afsprakenstelsel zijn afspraken opgenomen, die door de werkgroep voor de DSGO usecase ‘BIM-modellen voor toetsen vergunningen’ zijn aangedragen. Het uiteindelijke doel van dit praktijkvoorbeeld is het inkorten van de doorlooptijd van de vergunningsbeoordeling.”

Hoe zijn die specifieke afspraken tot stand gekomen?

 “Naast de generieke afspraken in het Afsprakenstelsel DSGO, ontbraken nog afspraken die je nodig hebt om BIM-modellen voor het toetsen van vergunningen schaalbaar uit te kunnen wisselen. In deze groep zitten ervaringsdeskundigen en koplopers uit de sector. Samen zetten zij de eerste vervolgstappen om digitaal ondersteunde vergunningsverlening mogelijk te maken.”

In een eerder artikel over deze specifieke afspraken kun je meer in detail lezen hoe deze werkgroep toewerkte naar de nu voorgestelde specifieke afspraken.

Wat houden de specifieke afspraken in het kort in?

Lex: “Concreet stelt deze groep voor om in het DSGO vast te leggen dat:

  • Als een 3D-BIM-model gedeeld wordt binnen het DSGO, dit gebeurt met de (op dit moment) meeste recente officiële IFC-versie van buildingSmart (dus: IFC4 ADD2 TC1).
  • Als een partij indieningsvereisten stelt aan een IFC-model, bijvoorbeeld een gemeente, dit zo veel mogelijk gebeurt via de bSI standaard Information Delivery Specification (IDS).
  • Als een 3D-BIM-model gedeeld wordt binnen het DSGO – in de context van een vergunningsaanvraag voor een gebouw met woonfunctie – het BIM-model in ieder geval georeferentie, bouwlaagspecificatie en een aantal NEN 2580 ruimtes moet bevatten: bruto vloeroppervlak (BVO), gebruiksoppervlak (GO) en netto vloeroppervlak (NVO).

 

Hoe gaat het nu verder?

Denise: “We zijn heel trots op deze resultaten en vooral hoe deze tot stand zijn gekomen, door co-creatie door vertegenwoordigers uit de hele OBT-keten. Nu is het aan de rest van de sector om met ons mee te kijken, tijdens de  schriftelijke reviewronde die 7 maart start. En er komen ook nog enkele  live sessies waar je commentaar kunt indienen. Maar nog belangrijker, we werken toe naar een kanteling van programmafase naar de beheerfase. Vanaf april gaan we dit al uitvoeren, hier horen jullie snel meer over!

Kan iedereen een voorstel doen voor specifieke afspraken?

“Partijen die een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van het DSGO-afsprakenstelsel, kunnen een voorstel doen voor specifieke afspraken. Zo’n voorstel kan zowel uit een DSGO-adoptieproject komen, als uit bestaande initiatieven in de sector die aan de slag gaan met het DSGO”

Idee? Breng het in!

Werkt jouw organisatie mee aan specifieke afspraken, waarvan jullie denken dat die de hele sector ten goede zouden komen? Aarzel dan niet en dien jullie ideeën in bij het DSGO-team Afsprakenstelsel. “Input vanuit de praktijk nemen we vervolgens mee in het standaard proces, zoals geschetst in het hoofdstuk Aanpak ontwikkeling Afsprakenstelsel DSGO.

 

Meer nieuws