Referentiearchitectuur voor de gebouwde omgeving

Met ondersteuning van diverse organisaties vanuit de gebouwde omgeving is het digiGO Enterprisearchitectuurteam gestart met het opzetten van de GEBouwde Omgeving ReferentieArchitectuur (GEBORA).

Wat is een referentiearchitectuur?

Een referentiearchitectuur biedt een samenhangend overzicht van hoe mensen, processen en technologie in een sector samenwerken. Dit wordt gebaseerd op best practices en standaarden.

Waarom GEBORA?

GEBORA staat voor GEbouwde Omgeving ReferentieArchitectuur. Dit is de naam van de referentiearchitectuur die onder de vlag van digiGO wordt gebouwd. Deze architectuur is nodig omdat de digitale aansluiting en informatie-uitwisseling in de gebouwde omgeving nog onvoldoende is.

Hoe bouwen we GEBORA?

Met een team van enterprisearchitecten werken we samen om GEBORA te creëren. Dat doen we met behulp van meerdere expertteams, die zich elk over een specifiek thema buigen. Lees meer onderaan deze pagina of neem contact op met Team Enterprise-architectuur. 

Whitepaper enterprisearchitectuur

Waarom is digitalisering van de gebouwde omgeving noodzakelijk? Wat is een enterprisearchitectuur en hoe kun jij als enterprisearchitect bijdragen aan een specifieke referentiearchitectuur voor de gebouwde omgeving?(GEBORA)? Download onze whitepaper!

Download de whitepaper enterprisearchitectuur

Samenhangend overzicht van processen en techniek

Een referentiearchitectuur biedt een samenhangend overzicht van hoe mensen, processen en technologie in een sector samenwerken. Dit wordt gebaseerd op best practices en standaarden. Zo’n architectuur is nodig omdat de digitale aansluiting en informatie-uitwisseling in de gebouwde omgeving nog onvoldoende is.

Geen afspraken over samenwerken

Diverse bedrijven, opdrachtgevers en -nemers en verschillende ketenpartners kunnen elkaar digitaal nog niet goed ‘vinden’. Dit komt omdat er vanuit de individuele bedrijfsprocessen geen gemeenschappelijk beeld is over hoe je samenwerkt in de keten. Gemeenschappelijke afspraken daarover ontbreken. Daardoor komt digitaal samenwerking lastig van de grond, ondanks dat datastandaarden en -systemen wel voorhanden zijn.

GEBORA als antwoord

Met de GEBouwde Omgeving RereferentieArchitectuur (GEBORA) kan iedere organisatie haar processen en (IT)systemen beter laten aansluiten op anderen (keten incl. opdrachtgevers). Voorwaarde om dit succesvol te doen, is dat dit breed gedragen en geborgd wordt door alle betrokken partijen. En de relatie moet worden gelegd met andere afspraken, zoals de referentiearchitectuur van woningcorporaties (CORA) en het digitale stelsel (DSGO).

 

Strategische stap

Het opzetten van de referentiarchitectuur voor de gebouwde omgeving is een strategische stap. Dit is voor de lange termijn van de hele sector essentieel, willen we grote uitdagingen voor de sector in de woning- en wegenbouw en op het vlak van verduurzaming en energietransitie succesvol het hoofd bieden.

Hoe bouwen we de referentiearchitectuur?

Enterprisearchitecten werken samen om een referentiearchitectuur te creëren die helpt om processen, gegevensuitwisseling en IT-systemen beter op elkaar af te stemmen. Zowel in hun eigen organisaties, als in de keten. Dit voorkomt versnippering, bevordert digitalisering en dataficering en ondersteunt bedrijfsdoelstellingen.

Consistentie van data bevorderen

Met de GEBORA willen we consistentie, herbruikbaarheid en interoperabiliteit van afspraken en data bevorderen en kosten en risico’s te verminderen. Deze referentiearchitectuur richt zich op foutloze informatie-uitwisseling tussen organisaties en biedt handvatten voor de verdere ontwikkeling en opschaling.

Wie doet er mee?

GEBORA wordt ondersteund door een architectuur community. Het digiGO team Enterprisearchitectuur brengt experts samen in expertteams om processen en gegevens te consolideren, best practices te verzamelen en een gezamenlijke referentiearchitectuur te ontwikkelen. Het project levert een beschrijving van (keten)processen en gegevensuitwisseling in de sector, een website met de referentie-architectuur, en een bouwsteen voor het digitaal stelsel.

Meer weten en meepraten?

Neem contact op met team Enterprisearchitectuur

Bel of mail met Maurits Cammeraat of Martijn van Glabbeek.