2.2 Situatie tijdens inwinnen

Definitie:

Omschrijving of alle benodigde kritische objecten voldoende zichtbaar en (veilig) bereikbaar zijn op het moment dat de inwinnende partij haar opname gaat doen.

Een simpele vuistregel voor 3D-scannen is: wat je niet ziet, dat kun je niet scannen!

Afspraak:

Neem de situatie zoals verwacht tijdens het inwinnen door met de inwinnende partij. Spreek af wanneer wat zichtbaar en bereikbaar is.

Toelichting:

Relevant voor inmeten zijn ten minste de volgende vragen:

 • Is de locatie leeg of in gebruik op moment van de inmeting?
 • Zijn andere werkzaamheden gaande tijdens de inmeting?
 • Welke werkdagen en werkuren kunnen aangehouden worden?
 • Is het terrein en zijn de gebouwen vrij toegankelijk en zijn sleutels aanwezig?
 • Kunnen wij met de auto op of nabij de scanlocatie komen?
 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn op de locatie verplicht?
 • Dienen vooraf veiligheidsvideo’s bekeken en/of toetsen gemaakt worden?
 • Is het een veilige werkomgeving?
 • Vinden op meerdere momenten (gefaseerd) inmetingen plaats?

Specifiek voor inmeten binnen gebouwen:

 • Is het gebouw gestript op het moment van de inmeting?
 • Mogen foto’s worden gemaakt?
 • Moet boven verlaagde plafonds, (bereikbaarheid) of op platte daken (veiligheid) ingemeten worden?
 • Zijn ruimtes aanwezig die enkel onder begeleiding betreden mogen worden?

Specifiek voor het inmeten van terreinen (of gebieden):

 • Is bekend wanneer het terrein (of gebied) wordt gemaaid? Kan de inmeting worden afgestemd op de maaiplanning?