3.2 Type informatieproducten

Definitie:

De puntenwolk is vaak een tussenproduct waar diverse informatieproducten uit worden afgeleid.

Afspraak:

Spreek met de inmetende partij af welke informatieproducten afgeleid moeten worden vanuit de puntenwolk en wie dit doet.

Toelichting:

Er zijn vele informatieproducten die van een puntenwolk afgeleid kunnen worden, zoals (onder meer): Raster, GRID, XML, 2D CAD, OpenBIM, Orthophoto, en vector bestanden.

Los van de puntenwolk moet afgesproken worden aan welke eisen deze af te leiden producten dienen te voldoen. Zie hiervoor mogelijk de eigen organisatiestandaarden of stel eisen aan de te leveren gegevens met hulp van, bijvoorbeeld, de BIM basis ILS en de BIM basis Infra. Hiermee wordt aan de inmetende partij inzicht gegeven in de behoeften en werkwijze.