4.2 Bestandsnaam

Definitie:

De naam van te leveren puntenwolkbestanden

Afspraak:

Spreek vooraf af hoe benamingen worden geformuleerd zodat bestanden goed te onderscheiden zijn.

Toelichting:

Bestandsnamen kunnen op verschillende manieren. Houd wanneer bewust gekozen wordt voor een bepaalde opdeling rekening met het aansluiten op een BIM Uitvoeringsplan of andere werkafspraken.

Wanneer projectcoördinatie plaats vindt op basis van de puntenwolk kan gedacht worden aan:

< projectnaam > _ < opdeling > _ < onderscheidend kenmerk: datum of kwaliteit >

Qua opdeling kan gedacht worden aan een onderscheid tussen een puntenwolk van de binnenruimte en buiten (interieur / exterieur) óf het opdelen per bouwdeel.

Wanneer grootschalige inwinning automatisering / nabewerking plaatsvindt op basis van de puntenwolk, dan zijn hier vaak specifieke eisen vanuit de opdrachtgever of inwinnende partij bekend. Dan wordt van bovenstaand voorbeeld afgeweken en wordt bijvoorbeeld een opdeling per geo-locatie, per tegel of hectometrering gevolgd.