4.4 Vast meetpunt / grondslag

Definitie:

 • Vaste punten zijn nodig als referentie tussen de daadwerkelijke bebouwing en de gemaakte digitale inmeting.

Afspraak:

 • Gewerkt wordt vanuit vaste meetpunten. Dit is een gemeten punt relevant voor voldoende juiste maatvoering.
 • De uitvragende partij deelt de bekende gegevens van alle eigen vaste meetpunten en het centraal gelegen project 0-punt.
 • De inmetende partij bevestigt de te hanteren vaste meetpunten met het oog op het borgen van voldoende juiste maatvoering.

Toelichting:

 • Vaste meetpunten/grondslag zijn tegenwoordig niet meer nodig voor het koppelen van de pointclouds onderling. Wel zijn deze nodig voor het bepalen van de positie van het 0-punt en de RD-NAP-coördinaten.
 • Bij het bepalen van het 0-punt moet ook afgesproken worden of de RD-coördinaten en/of NAP hoogte of een eventueel project 0-punt aangehouden te worden (zie 4.3 Coördinatenstelsel).
 • Indien de maatvoering door een ander bedrijf gedaan wordt dan de inmetende partij moeten goede afspraken (uitzetplan) gemaakt worden over waar wiens verantwoordelijkheid reikt.
 • Grondslagpunten hebben een eigen nauwkeurigheid, denk bijvoorbeeld aan:
  • hoogtebepaling van de grondslagpunten: z < 0,01m
  • plaatsbepaling van de grondslagpunten: x en y < 0,02m