3.7 Gebruik propertysets

Vaste plaats

Bij het toepassen van IFC, hoort ook het gebruik van de Propertysets met bijbehorende Properties. Doordat we een internationale standaard gebruiken, hebben alle hierin opgenomen eigenschappen een vaste plaats en is het mogelijk om eigenschappen terug te vinden op dezelfde plek in alle aspectmodellen.

Voorgedefinieerd

IFC voorziet in voorgedefinieerde eigenschappen in eigenschappensets die bij specifieke entiteiten horen: de Common PropertySets. Wanneer entiteiten verder zijn getypeerd door het gebruik van TypeEnumerations komen er soms extra eigenschappensets beschikbaar.

Eigenschappen in PropertySets (Pset)

Een entiteit (Entity) heeft verschillende eigenschappen (Properties) die in een set zijn samengebracht. Elke entiteit heeft een verzameling eigenschappen die zijn afgestemd op de entiteit. De meest herkenbare zijn Common PropertySets zoals: PsetWallCommon, waarin eigenschappen als FireRating, LoadBearing, IsExternal staan.

 • Als ingevulde eigenschappen volgens buildingSMART in een specifieke Pset thuishoren, moeten deze daar ook minimaal te vinden zijn.
 • Aanvullende eigenschappen die niet voorzien zijn door buildingSMART mogen onder een eigen PropertySet staan. Benoem deze eigen sets bij de projectspecifieke afspraken onder 4.8, zodat iedereen in het projectteam weet waar de door jou gevalideerde eigenschappen te vinden zijn.
 • Let op: de naam van een optionele eigenschappenset mag volgens BuildingSMART niet beginnen met ‘Pset’.

Voorbeelden

Pset_CoveringCommon (geldt óók voor IfcCovering.FLOORING) bevat de volgende eigenschappen:

 • FireRating
 • IsExternal
 • LoadBearing
 • FlammabilityRating
 • AcousticRating
 • FragilityRating
 • SurfaceSpreadOfFlame
 • Combustible

Pset_Covering.Ceiling (geldt alléén voor plafonds) bevat de volgende eigenschappen:

 • FragilityRating
 • Permeability
 • TileLength
 • TileWidth

Verschillen in IFC2x3Tc1 en IFC4

Let op dat er verschillen in Properties en PropertySets zijn tussen de verschillende IFC-versies. Bijvoorbeeld in het geval van IfcPile: deze entiteit heeft in IFC2x3Tc1 geen LoadBearing eigenschap in de Pset_PileCommon. Wanneer je wilt aangeven dat deze funderingspaal wel of juist niet constructief dragend is, geef je dit in IFC2x3Tc1 aan in een eigen PropertySet.

Vanaf IFC4.0.2 is LoadBearing wel opgenomen in de Pset_PileCommon.

Afbeelding 3.7: Voorbeeld Pset_WallCommon