3. Wat we afspreken over eenduidig uitwisselen

We spreken in dit hoofdstuk af hoe de structuur van de aspectmodellen wordt opgezet, zodat verschillende aspectmodellen uitwisselbaar en interpreteerbaar worden.

Invulling

De structuur van BIM ligt vast, de invulling ervan is projectspecifiek. We spreken daarom af aan welke voorwaarden elk aspectmodel minimaal moet voldoen. Omdat een model niet het geheel of één bepaalde discipline hoeft te vertegenwoordigen, maar een ‘aspect’ hiervan kan representeren, noemen we dit aspectmodellen. Het is dus mogelijk dat elke discipline meerdere aspectmodellen heeft binnen een project.

Cruciale afspraken

De afspraken in dit hoofdstuk zijn stuk voor stuk bedoeld voor een heldere en optimale samenwerking. Het is geen kwestie van kiezen: na zorgvuldige afstemming met de sector zijn we gekomen tot de in dit hoofdstuk opgenomen set cruciale afspraken, waarvan je er daarom niet één of meer kunt overslaan.

Tip: Loop alle afspraken in hoofdstuk 3 met het projectteam door zodra je gezamenlijk aan een project start.