3.1 Bestandsnaam

Zorg altijd voor een uniforme en consistente bestandsnaamgeving van de aspectmodellen binnen een project.

Consistente naamgeving

Deze afspraak is bedoeld om de gebruiker van de aspectmodellen, zowel tijdens als na een project, te faciliteren. Consistente naamgeving van aspectmodellen creëert eenduidigheid in een project; de bestandsnaam is altijd direct herleidbaar tot de inhoud van het bestand. Door het aanbrengen van een uniforme structuur kunnen bovendien geautomatiseerde controles worden uitgevoerd.

Formulering

Spreek binnen het projectteam af hoe benamingen worden geformuleerd. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Eenvoudige formulering

bouwwerk>_<discipline>_<onderdeel>.ifc

  • Projectnaam_bouwkundig_afbouw.ifc
  • Projectnaam_constructie_onderbouw.ifc
  • Projectnaam_installatieE_verlichting_blok-a.ifc
  • Projectnaam_installatieW_laagbouw.ifc

Uitgebreide formulering

bouwwerk>_<vastgoedobject-aspectmodelsoort-aspectmodelsubsoort>_<bedrijfsnaam>-<container4>-<container5>…. .ifc

  • De bestandsnaamgeving bestaat hier uit een minimaal aantal aanwezige ‘containers’; in dit voorbeeld zijn dit de eerste drie uit de bovenstaande reeks. Uitgebreider mag altijd in goed overleg en afstemming met het projectteam, ook als het gaat over de invulling van de verschillende containers.