DSGO: oplossingen voor het Rijksvastgoedbedrijf

Hoe kan het digitaal stelsel gebouwde omgeving het Rijksvastgoedbedrijf helpen bij het vinden van digitale oplossingen?

Uitdaging 1: Beheer en onderhoudsopgave van het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een groot aantal gebouwen in beheer die moeten worden gerenoveerd en beheerd, zoals bijvoorbeeld defensievastgoed en justitiële gebouwen. Beheer en onderhoud hiervan zijn complexe projecten. Om dit aan te kunnen in een krappe arbeidsmarkt is een adequaat en efficiënt proces nodig.

Door digitalisering van processen is het RVB beter in staat de voorraad goed te beheren en blijvend goede dienstverlening te bieden. Bijvoorbeeld door de vastgoedvoorraad vast te leggen in een 3D BIM-model. Gegevens over onderhoud en installaties worden hieraan toegevoegd. Maar ook de geo-data van gebouwen wordt gekoppeld. Zo is digitaal inzichtelijk welke gevels het meeste zijn blootgesteld aan zon en wind en daarmee meer schilderwerk nodig hebben. Dit soort informatie stelt het RVB beter in staat hun meerjarenonderhoud te plannen en efficiënt uit te voeren.

In het DSGO maken we afspraken over de manier waarop deze informatie digitaal gedeeld kan worden. Bijvoorbeeld over te hanteren standaarden, het eigendom van data of het ontwikkelen van datadiensten die door alle ketenpartners kunnen worden gebruikt.  Ook kan er met behulp van digitalisering effectiever en efficiënter onderhoud worden gepleegd. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van onderhoud door het plaatsen van sensoren in de gebouwen, die aangeven wanneer er onderhoud nodig is.

Het DSGO helpt om het berichtenverkeer over onderhoudsaanvragen en de uitvoering hiervan te digitaliseren door deze berichten machine readable te maken. Hiervoor werkt het DSGO-team samen met het RVB en onderhoudsbedrijven om DICO-berichten specifieker en beter deelbaar te maken. En maken we via het DSGO afspraken om de adoptie van deze DICO-berichten te versnellen.  

Uitdaging 2: Duurzaamheidsopgave

De werkzaamheden van het RVB bestaan over het algemeen uit renovatie- en nieuwbouwprojecten, vervangingsinvesteringen en in stand houdingswerkzaamheden. Het RVB heeft daarvoor veel marktpartijen in opdracht werken, zoals bouw- en installatiebedrijven, architecten en adviesbureaus. Deze marktpartijen moeten zich houden aan regelgeving op het gebied van duurzaamheid, zoals stikstof, beschikbaarheid van (duurzame) materialen en grondstoffen. Dit brengt vaak extra complexiteit en vertraging met zich mee en bemoeilijkt de samenwerking tussen RVB en haar opdrachtnemers.

Digitalisering helpt om deze samenwerking te verbeteren door informatie over veranderende eisen en processen snel digitaal beschikbaar te stellen.  Bijvoorbeeld door de gegevens over de isolatie en het huidige energiegebruik te ontsluiten voor marktpartijen. En door het gebruik van een materialenpaspoort, met daarin alle relevante (duurzaamheids) eigenschappen van toegepaste materialen. Dat maakt het makkelijker om op een efficiënte en effectieve manier de beoogde verduurzaming te plannen en realiseren.

In het DSGO maken we afspraken voor de bouwsector over de manier waarop gegevens over energiegebruik, isolatieprestaties en duurzaamheidseigenschappen van materialen digitaal beschikbaar worden gemaakt.  Als het RVB en hun partners hier gebruik van maken bespaart dit tijd en geld in deze digitale transitie.  

Benieuwd hoe het DSGO in andere sectoren bijdragen kan leveren aan digitale oplossingen? Je leest het via de links hieronder.

Uitdagingen en digitale oplossingen in andere sectoren

rijksvastgoedbedrijf icoon

 

Vragen?

Neem dan contact op met digiGO via de onderstaande button.