DSGO: oplossingen voor ingenieurs

Om de maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving te realiseren, is het essentieel dat de advies- en ingenieurssector verder digitaliseren, nieuwe vormen van samenwerking in de keten aangaan en rollen herijken. Lees hoe het DSGO jou als ingenieur hierbij verder helpt.

Uitdaging 1: Productiviteit verhogen

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen in een krimpende arbeidsmarkt, is het essentieel dat de productiviteit in de sector wordt verhoogd. Traditionele werkwijzen en verdienmodellen (gericht op uurtarieven i.p.v. op waardecreatie) en beperkte beschikbaarheid van mensen vormen obstakels. Voor ingenieurs liggen er kansen om de productiviteit te verhogen door repetitieve taken te automatiseren en sneller eerste oplossingsrichtingen te genereren met onder andere AI-technieken. Om deze automatisering en digitale technieken structureel toe te passen, is standaardisatie van informatie en data uitwisseling in de keten nodig.

Door hergebruik van data over de verschillende project- en levensfasen heen, kunnen we  verspilling sterk reduceren en  fouten voorkomen; dit vraagt meer regie van asseteigenaren aan de voorkant. Met het DSGO maken we hiervoor generieke en specifieke afspraken in de sector. Met het digiVaardig programma versnelt digiGO bovendien de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om deze technieken toe te passen. Bijvoorbeeld door het opzetten van een kwalificatiestructuur voor BIM-engineers en gebruikers. 

Uitdaging 2: Integrale aanpak complexe vraagstukken

De complexe maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan, vereisen integrale oplossingen: op nationaal, regionaal en lokaal niveau en in alle sectoren. Daarnaast is een integrale gezamenlijke aanpak in de hele keten cruciaal. Want alleen zo behalen we alle langetermijndoelen en dienen we de belangen van toekomstige generaties. Met modellering, sensoring en Digital Twinning kunnen we de opgaven beter begrijpen en oplossen. En door scenario’s integraal te testen in virtuele omgevingen kunnen we voortschrijdend inzicht meenemen in een ontwerp.

Hiervoor zijn veel verschillende informatiebronnen van publieke bronnen en ketenpartners nodig, zoals 3D BIM-modellen, GIS en GEO-data, klimaatdata etc. Binnen de digiGO digiDeals werken we aan de dagelijkse praktijk met verschillende partijen uit de keten. We zoeken naar slimme digitale antwoorden en staan samen sterk in het bedenken van oplossingen. Het DSGO maakt uitwisseling van dit soort informatie en oplossingen op een uniforme, veilige en betrouwbare manier mogelijk. Hierdoor kunnen ingenieurs en andere ketenpartners eenvoudig gebruik maken van dezelfde bronnen en datadiensten.  

Uitdaging 3: Verbeteren informatievoorziening in de keten

Verbeterde informatievoorziening vergroot begrip en draagvlak voor een betere samenwerking en verbeterde inhoudelijke resultaten. De sector is echter nog sterk projectgeoriënteerd, waardoor informatievoorziening ad hoc en per project wordt ingericht. En ketenpartners ontwikkelen nog steeds hun eigen systemen en standaarden gericht op alleen hun eigen organisatie. Maar een effectieve en efficiënte data gedreven manier van werken vraagt om een project overstijgende aanpak, gebaseerd op (zo veel mogelijk) internationale open standaarden.

Via het DSGO maken we voor veel voorkomende processen afspraken over het gebruik van open en internationale standaarden en richtlijnen. Zo kunnen datadiensten worden ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden door alle ketenpartners. Doordat we afspraken en DSGO-datadiensten voor de hele sector ontwikkelen,  wordt het steeds makkelijker om digitaal samen te werken, Ook buiten onze landsgrenzen.  

Benieuwd hoe het DSGO in andere sectoren bijdragen kan leveren aan digitale oplossingen? Je leest het via de links hieronder.

Uitdagingen en oplossingen in andere sectoren

Vragen?

Neem dan contact op met digiGO via de onderstaande button.