DSGO: oplossingen voor de Rijksoverheid

De Rijksoverheid onderkent een aantal specifieke uitdagingen op maatschappelijk vlak. Deze zijn hieronder toegelicht. Met het stimuleren en investeren in digitalisering en het DSGO wil de Rijksoverheid de transitie van de gebouwde omgeving versnellen. 

Uitdaging 1: Energiedata

Digitalisering van informatie over installaties maakt het mogelijk om beter en op afstand (met behulp van sensordata en sturingsmethodieken) inzicht te krijgen in de daadwerkelijke technische staat, specificaties en verbruik van installaties. Daarmee kan bijvoorbeeld het verbruik van warmtepompen, en daarmee dus de energievraag in de gaten worden gehouden. Tegelijkertijd kan hiermee worden gemonitord wat het verbruik is van gas om daarmee de daling van het energieverbruik te monitoren.

Met het DSGO worden afspraken gemaakt over het ontsluiten van productdata (specificaties) en installatiedata (locatie, onderhoudsdata), zodat ketenpartners deze informatie ook kunnen gebruiken in hun planning en onderhoudsprocessen. Door dit op een uniforme manier te doen kunnen betrokken leveranciers en installateurs hier op een veilige manier gebruik van maken. Het helpt ook in het inzichtelijk maken van de energievraag en de problematiek rond de hierboven omschreven netcongestie. 

Uitdaging 2: Gebruik van duurzame bouwmaterialen

Hoe meer bouwonderdelen al vooraf gemaakt kunnen worden (‘prefab’) hoe minder uitstoot dit oplevert op de bouwplaats zelf. Ook zorgt het voor minder vervoersbewegingen. Goede (digitaal beschikbare) informatie over de duurzaamheids-eigenschappen van materialen is hierbij essentieel. Het gebruik van materiaalpaspoorten moet ertoe leiden dat beter inzichtelijk is welke (herbruikbare) materialen zijn toegepast in een bouwwerk. In deze paspoorten wordt naast de prijs en technische eigenschappen van het materiaal, ook de duurzaamheidskenmerken gedeeld. 

In het DSGO maken we afspraken over het delen van productdata en hun duurzaamheidskenmerken. Dit stelt de architecten in staat prestatie-gericht te ontwerpen en gebruik te maken van prefab oplossingen. Daarnaast kunnen meerdere ontwerpen real-time worden getoetst op duurzaamheidsprestaties.  Daar kunnen aannemers gebruik van maken en dat helpt hen om duurzamer te bouwen.     

Uitdaging 3: Verminderen CO2 uitstoot van bouwmaterialen en bouwwerkzaamheden

De toelevering van bouwmaterialen op bouwplaatsen heeft een grote impact op uitstoot van stikstof en CO2. Door de logistiek te digitaliseren en beter af te stemmen kunnen we zorgen voor veel minder logistieke bewegingen. Als de keten digitaliseert, kun je het in één keer goed doen en kun je efficiënter produceren wat zorgt voor minder faalkosten.

Met het DSGO kunnen slimme datadiensten worden gemaakt die bijvoorbeeld planningen van bouwers, leveranciers en logistieke partners aan elkaar koppelen en optimaliseren.  In het DSGO maken we ook afspraken over het delen van productdata en hun duurzaamheids-kenmerken. Dit stelt de bouwmaterialenleveranciers en bijvoorbeeld architecten en ingenieurs verderop in de keten prestatiegericht te ontwerpen en meerdere ontwerpen real-time toetsen op duurzaamheidsprestaties.   

Uitdaging 4: Monitoren en rapporteren over duurzaamheid

Alle partijen in de OBT-sector rapporteren direct of indirect over duurzaamheid, zoals stikstofuitstoot, beschikbaarheid van (duurzame) materialen en grondstoffen.

Digitalisatie helpt om deze informatie over nieuwe eisen en processen snel beschikbaar te krijgen.  Bijvoorbeeld door de gegevens over milieu impact en het huidige energiegebruik te ontsluiten voor marktpartijen. En door het gebruik van een materialenpaspoort met daarin alle relevante (duurzaamheid) eigenschappen van toegepaste materialen. Dat maakt het makkelijker om op een efficiënte en effectieve manier de beoogde verduurzaming te plannen en realiseren. Het DSGO maakt afspraken voor de bouwsector over de manier waarop gegevens over energiegebruik, milieu-impact en duurzaamheidseigenschappen van materialen digitaal beschikbaar worden gemaakt. 

Benieuwd hoe het DSGO in andere sectoren bijdragen kan leveren aan digitale oplossingen? Je leest het via de links hieronder.

Uitdagingen en digitale oplossingen in andere sectoren

 

Vragen?

Neem dan contact op met digiGO via de onderstaande button.