DSGO: oplossingen voor bouwbedrijven

Hieronder lees je voor welke grote maatschappelijke en business uitdagingen Nederlandse bouwbedrijven staan, en hoe digitalisering en het DSGO hen kunnen ondersteunen bij het vinden van oplossingen om die uitdagingen te tackelen.

Uitdaging 1: Bouwopgave

Bijna een miljoen nieuwe woningen bouwen tussen nu en 2030. Dat is een enorme uitdaging voor de bouwsector en de hele keten. Als we bouwen zoals we dat altijd al deden gaat dat niet lukken. Een deel van de oplossing ligt in de industrialisatie van de bouw. Door bouwelementen prefab te produceren kunnen we sneller bouwen op de bouwplaats. Dit betekent wel dat alles precies moet passen en we steeds minder ‘in het werk’ kunnen oplossen. Met de digitalisering van ontwerp-, productie-, en assemblageprocessen hoeven we steeds minder ‘in het werk’ op te lossen. Bijvoorbeeld door te werken met BIM-modellen die door alle ketenpartners kunnen worden gebruikt. Daarom maken we met het DSGO bijvoorbeeld afspraken over de standaarden en begrippen die we hierbij hanteren, zodat alle ketenpartners dezelfde taal spreken.

Uitdaging 2: Verduurzamingsopgave

Circulair bouwen en bio-based bouwen is de toekomst. De schaarste aan duurzame grondstoffen en de beschikbare informatie zijn complicerende factoren. Digitalisering kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld door vraag en aanbod van duurzame materialen via marktplaatsen bij elkaar te brengen. En door het gebruik van een materialenpaspoort met daarin alle relevante eigenschappen van materialen. In het DSGO maken we afspraken over het delen van productdata. Daarbij worden zowel de prijs en technische eigenschappen, als de duurzaamheidskenmerken gedeeld. Daar kunnen aannemers gebruik van maken en dat helpt hen om duurzamer te bouwen.

Uitdaging 3: Onderhoudsopgave

Door het effectiever en efficiënter onderhouden van woningen, kantoren, maar ook infrastructurele werken zoals bruggen, kunnen we de veiligheid van deze bouwwerken vergroten en kosten besparen. Digitalisering van onderhoudsprocessen maakt het mogelijk om op het juiste moment met de juiste materialen en onderdelen en de juiste vakmensen het onderhoud uit te voeren. Dit voorkomt storingen of acuut onderhoud. Het DSGO helpt om het berichtenverkeer over onderhoudsaanvragen en de uitvoering hiervan te digitaliseren, door deze berichten machine readable te maken. Hiervoor werkt het DSGO-team samen met onder andere Ketenstandaard om DICO-berichten specifieker en beter deelbaar te maken.

Uitdaging 4: Kwaliteitsopgave

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) die per 1 januari 2024 in werking is getreden verlangt adequate data over de toegepaste bouwproducten, materialen en verwerking daarvan in een Consumentendossier en een dossier Bevoegd Gezag. De aantoonbaarheid van wat er wanneer, waar en door wie is gedaan wordt dus steeds belangrijker. Verschillende ketenpartners moeten hun data kunnen aanleveren voor deze dossiers. Softwareaanbieders en ketenpartners ontwikkelen hiervoor hun eigen maatwerkkoppelingen. Dit kost veel geld en zorgt voor vertraging van de digitalisering. Met het DSGO maken we koppelingen voor het aanleveren van data voor dossiers op een uniforme manier te ontwikkelen. Zo kunnen versnellen in de kwaliteitsopgave. Daarnaast kan met behulp van het DSGO de informatie uit het dossier ook weer veilig en betrouwbaar beschikbaar worden gemaakt voor bevoegd gezag.

Uitdaging 5: Logistieke opgave

De eerdergenoemde bouw en onderhoudsopgaves zorgen voor veel extra werk en logistieke bewegingen. Tegelijkertijd stellen gemeenten steeds hogere eisen aan veiligheid en bereikbaarheid, en aan de beperking van CO2- en stikstofuitstoot. Digitalisering van logistieke processen maakt het mogelijk om met minder logistieke bewegingen op het juiste moment de bouwplaats te bevoorraden. Met het DSGO-afsprakenstelsel kunnen slimme datadiensten worden gemaakt die bijvoorbeeld planningen van bouwers, leveranciers en logistieke partners aan elkaar koppelen en optimaliseren.

Benieuwd hoe het DSGO in andere sectoren bijdragen kan leveren aan digitale oplossingen? Je leest het via de links hieronder.

 

Uitdagingen en digitale oplossingen in andere sectoren

pictogram bouwbedrijf

Vragen?

Neem dan contact op met digiGO via de onderstaande button.