DSGO: oplossingen voor installateurs

De techniek- en installatiesector staat voor enorme uitdagingen en dilemma’s, zoals het krimpend aanbod van vakmensen. Hier lees je hoe digitalisering en het DSGO jou als installateur kunnen helpen dit soort uitdagingen digitaal te tackelen.

Uitdaging 1: Bouw- en verduurzamingsopgave

Miljoenen woningen en tienduizenden utiliteitsgebouwen worden komende jaren verduurzaamd. Dit kan alleen als informatie over gebouwen, installaties en energieverbruik digitaal beschikbaar komt. In combinatie met de product- en installatiekennis van de adviseur en installateur kan de verduurzaming optimaal afgestemd worden op het gebouw en de gebruikers. Daarnaast zorgt netcongestie voor extra complexiteit omdat de infrastructuur hiervoor nog onvoldoende opgeschaald is. Door informatie over de infrastructuur, de ondergrond en de beschikbare capaciteit van netbeheerders digitaal te ontsluiten, kunnen we op een andere manier gaan ontwikkelen en plannen. Zo kunnen we keuzes maken die rekening houden met de beschikbare capaciteit. En brengen we vraag en aanbod van energie beter met elkaar in balans. Het DSGO kan ervoor zorgen dat deze data veilig en betrouwbaar wordt gedeeld, op een manier die aansluit op het datastelsel van de energiesector. 

Uitdaging 2: Efficiënter en effectiever onderhoud

Hoe kunnen we efficiënter en effectiever installaties onderhouden zodat we hier minder tijd en middelen voor nodig hebben? Digitalisering van onderhoudsprocessen maakt het mogelijk om beter en op afstand (met behulp van sensordata en sturingsmethodieken) inzicht te krijgen in de daadwerkelijke technische staat en specificaties van installaties. Met DSGO worden afspraken gemaakt over het ontsluiten van productdata (specificaties) en installatiedata (locatie, onderhoudsdata), zodat ketenpartners deze informatie kunnen gebruiken in hun planning en onderhoudsprocessen. Door dit op een uniforme manier te doen kunnen betrokken leveranciers en installateurs hier op een veilige manier gebruik van maken.   

Uitdaging 3: Inzicht in kennis en kwalificaties van vakmensen en vakbedrijven

Hoe selecteert een opdrachtgever een vakbekwaam bedrijf? Hoe selecteert een bedrijf de de juiste mensen voor de gespecialiseerde klus? En hoe weten we dat kennis en vaardigheden voor steeds sneller veranderende installatietechniek en regelgeving altijd up-to-date is?  De installatiesector werkt hard  aan het centraal register techniek (CRT). Hierin worden voor alle bedrijven de erkenningen en certificeringen ontsloten voor consumenten, het bevoegd gezag en zakelijke opdrachtgevers. Voor de vakmensen is een Vakpaspoort Techniek beschikbaar met daarin de kwalificaties. Hiermee wordt inzichtelijk of een vakman of -vrouw de juiste kwalificaties voor een specifieke opdracht heeft. Het DSGO maakt het mogelijk om de certificaten van bedrijven en vakmensen digitaal beschikbaar te maken met één standaard koppeling voor alle stakeholders. Bovendien kan het Vakpaspoort dienen  als een legitimatie voor opdrachtgevers en een identificatie- en inlogmiddel voor digitale platforms binnen het DSGO. Vakmensen kunnen hierbij zelf toestemming geven om de informatie te delen, zodat dit voldoet aan alle AVG-voorwaarden. 

Uitdaging 4: Aantoonbaarheid van kwaliteit

Hoe kunnen we inzichtelijk maken voor alle belanghebbenden of installaties goed geïnstalleerd en onderhouden zijn? De Wet kwaliteitsborging (Wkb) die per 1 januari 2024 in werking is getreden verlangt adequate data over de toegepaste bouwproducten, installaties, materialen en verwerking daarvan in een Opleverdossier en een dossier Bevoegd Gezag. In de verplichte nieuwe F-gassen verordening moeten nu ook koelsystemen met koelgassen (warmtepompen, airco’s of koelsystemen) geregistreerd worden. Voor de wettelijke CO-certificeringen moeten de installatiebedrijven gevaarlijke situaties melden aan het Bevoegd Gezag. De aantoonbaarheid van wat er wanneer, en door wie is gedaan wordt dus steeds belangrijker. Ook hier is koppeling van verschillende bronnen vereist om een compleet beeld mogelijk te maken. Het DSGO maakt dit mogelijk, door gebouw-/installatieregistratie op een uniforme manier beschikbaar te stellen. Daarnaast kan met behulp van het DSGO deze informatie ook weer beschikbaar worden gemaakt voor opdrachtgevers en bevoegd gezag.