DSGO: oplossingen voor toeleveranciers

Hieronder lees je voor welke grote maatschappelijke en business uitdagingen leveranciers van bouwmaterialen staan, en hoe digitalisering en het DSGO hen kunnen ondersteunen bij het vinden van oplossingen om die uitdagingen te tackelen.

Uitdaging 1: Aantoonbaarheid van kwaliteit

De wijze van oplevering van informatie over geleverde producten en materialen moet uniform zijn, wil je de uitwisselbaarheid kunnen garanderen. Hiervoor moeten alle ketenpartners hun data kunnen aanleveren voor verschillende dossiers. digiGO zet zich daarom in voor een gestandaardiseerde digitale taal voor het beschrijven van de eisen en de verwachtingen van projecten. Het DSGO maakt het vervolgens mogelijk om koppelingen hiervoor op een uniforme manier te ontwikkelen. Hiermee kun je garant blijven staan voor kwaliteit.  

Uitdaging 2: Circulair bouwen

In het DSGO maken we afspraken over het delen van productdata en hun duurzaamheidskenmerken. Dit stelt de bouwmaterialenleveranciers en bijvoorbeeld architecten en ingenieurs verderop in de keten in staat om prestatiegericht te ontwerpen en meerdere ontwerpen real-time te toetsen op duurzaamheidsprestaties.  

Uitdaging 3: Emissiereductie

De toelevering van bouwmaterialen op bouwplaatsen heeft een grote impact op uitstoot van stikstof en CO2. Door de logistiek te digitaliseren en beter af te stemmen kunnen we zorgen voor veel minder logistieke bewegingen. Als de keten digitaliseert, kun je het in één keer goed doen en kun je efficiënter produceren wat zorgt voor minder faalkosten. Met het DSGO kunnen slimme datadiensten worden gemaakt die bijvoorbeeld planningen van bouwers, leveranciers en logistieke partners aan elkaar koppelen en optimaliseren. 

Benieuwd hoe het DSGO in andere sectoren bijdragen kan leveren aan digitale oplossingen? Je leest het via de links hieronder.

Uitdagingen en digitale oplossingen in andere sectoren

 

Vragen?

Neem dan contact op met digiGO via de onderstaande button.