DSGO: oplossingen voor gemeenten en provincies

Met digitalisering van processen en werkwijzen kunnen gemeenten en provincies de complexe puzzel van maatschappelijke vraagstukken weer behapbaar en uitvoerbaar maken. Lees hieronder hoe digitalisering en het DSGO hen hierbij kunnen helpen.

Uitdaging 1: Toekomstgericht provinciaal en gemeentelijk beleid

De provincies en gemeenten zijn, elk op hun eigen schaal, verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling, energietransitie en bereikbaarheid. Deze opgaven worden steeds complexer en vragen om een integrale aanpak bij het maken van beleid.

Om alle facetten mee te kunnen nemen in de beleidsvorming en de onderlinge afhankelijkheid mee te wegen, is het van belang dat de omgevingsinformatie eenvoudig en digitaal  beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan informatie over (de ontwikkeling van) verkeersstromen, waterstanden, economische bedrijvigheid, woningbouw, netcongestie etc. Alleen door deze informatie slim te modelleren kunnen we de impact van mogelijke aanpassingen in ons leefgebied beter begrijpen, en toekomstgerichte keuze maken.

Via het DSGO maken we afspraken met publieke en private partijen om de omgevingsinformatie digitaal op een uniforme manier beschikbaar te stellen en te delen met datadiensten. Zo zijn architecten en ontwerpers in staat om de omgeving als uitgangspunt voor het ontwerp toe te passen. 

Uitdaging 2: Versnellen van het vergunningsproces

De opgaven op het gebied van woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid zijn enorm. En voor bijna alle initiatieven op dit vlak hebben de gemeenten en provincies de taak om plannen  te toetsen aan de (wettelijke) kaders, voordat er een vergunning wordt afgegeven. Door de schaarste aan ruimte en veelvoud van eisen en doelen wordt dit proces steeds complexer. Als we dit blijven doen op de manier zoals we het altijd hebben gedaan gaan we de gestelde doelen van 2030 niet halen. Digitalisering van (delen van) het vergunningsproces kan een belangrijke versnelling realiseren. Bijvoorbeeld door het digitaal indienen van 3D-ontwerpen bij gemeenten.

Zo kan geautomatiseerd en in een vroegtijdig stadium getoetst worden, of plannen en aanvragen volledig zijn en of ze voldoen aan de wettelijke eisen. Om deze digitalisering van het vergunningsproces mogelijk te maken, moet de input (bouw en omgevingseisen, bestemmingsplannen etc) zodanig digitaal (machine readable) beschikbaar worden gemaakt voor initiatiefnemers, dat zij dit kunnen integreren in de planvorming (software). Daarnaast kan ook het indieningsproces aangepast worden. Zodat ook 3D BIM-modellen kunnen worden ingediend waarmee de toetsing en controle (deels) worden geautomatiseerd. In het DSGO maken we afspraken over standaarden en werkwijzen om deze data uitwisseling slim, veilig en betrouwbaar mogelijk te maken. 

Uitdaging 3: Toezicht en handhaving

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 in werking is getreden verlangt adequate data over de toegepaste bouwproducten, materialen en verwerking daarvan in een Consumentendossier en een dossier Bevoegd Gezag. De aantoonbaarheid van wat er wanneer, waar en door wie is gedaan wordt dus steeds belangrijker.

Door de invoering van Wkb verandert de rol van de gemeente. Het toetsen van bouwplannen en het houden van toezicht op de uitvoering vervalt. Wel blijft de gemeente het bevoegd gezag en moet de veiligheid van de directe omgeving van een bouwplan met de gemeente worden afgestemd. De aannemers en hun ketenpartners gaan hun kwaliteitsdata straks digitaal aanleveren voor de dossiers.

Het DSGO maakt het mogelijk om koppelingen hiervoor op een uniforme manier te ontwikkelen waardoor we kunnen versnellen in de kwaliteitsopgave.  Daarnaast kan met behulp van het DSGO de informatie uit het dossier ook weer veilig en betrouwbaar beschikbaar worden gemaakt voor bevoegd gezag.   

Benieuwd hoe het DSGO in andere sectoren bijdragen kan leveren aan digitale oplossingen? Je leest het via de links hieronder.

Uitdagingen en digitale oplossingen in andere sectoren

icoon dsgo provincies en gemeenten

 

Vragen?

Neem dan contact op met digiGO via de onderstaande button.