4.6 Bouwfysische eigenschappen

Bouwfysica

Bouwfysica is een belangrijk onderdeel van het integraal ontwerp. Het verwerken van het bouwfysisch advies in de aspectmodellen zorgt ervoor dat de informatie beter vindbaar en daardoor bruikbaarder wordt voor de rest van de keten.

Fysische eigenschappen

Bouwfysica is de ‘fysica van de gebouwde omgeving’: de fysische aspecten van de gebouwde ruimte, van gebouwconstructies en installaties. Deze fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid. Voor deze aspecten zijn door buildingSMART Properties gedefinieerd die hiervoor gebruikt dienen te worden.

Voorbeeld

Het toekennen van eigenschappen kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

  • AcousticRating (geluidwerendheid)
  • ThermalTransmittance (U-waarde)
  • SolarHeatGainTransmittance (ZTA waarde)
  • Translucency (lichtdoorlatendheid)

Tip: Leeswijzer Bouwfysische eigenschappen

Afbeelding 4.6.1 Leeswijzer Bouwfysische Eisen

Bouwfysische eisen kunnen verschillen binnen één element. Denk aan een wand die voor een deel binnen, en voor een deel buiten staat. De eis voor de Rc-waarde is verschillend binnen deze wand. Dit element heeft een prestatie-eis voor de Rc-waarde maar ook een werkelijke U-waarde, van elk onderdeel in deze wand die opgeteld ten minste de vereiste U-waarde moet hebben. Beide waarden kunnen niet tegelijk voorkomen in één aspectmodel, maar wel in de samenvoeging van aspectmodellen. De leeswijzer Bouwfysische Eisen in afbeelding 4.6.1 geeft een handreiking hoe hiermee om te gaan.