NLCS en BIM basis Infra verbeteren samen informatieuitwisseling infrasector

De Nederlandse CAD Standaard (NLCS) en BIM basis Infra slaan de handen ineen: “Samen gaan we  de uitwisseling van ontwerp- en aanleginformatie in de infrastructuursector verbeteren”, reageert NLCS productmanager Elisabeth de Vries. De partijen gaan samen werken aan een gedegen roadmap voor de doorontwikkeling van NLCS, met als uiteindelijk doel een standaard.

De standaard die NLCS en BIM basis Infra samen willen creëren, moet ervoor gaan zorgen dat marktpartijen zoals aannemers en ingenieursbureaus efficiënter informatie kunnen delen met onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers.

Het initiatief om de NLCS verder te ontwikkelen tot een standaard voor betere informatie-uitwisseling heeft als voornaamste drijfveren duurzaamheid, circulariteit, onderhoud en samenwerking in de keten. Paulus Eckhardt, voorzitter van de Beheercommissie BIM basis Infra: “Door te streven naar een uniforme standaard kunnen marktpartijen efficiënter samenwerken. Dit  leidt tot duurzamere projecten en een vermindering van faalkosten. Het uiteindelijke doel is het creëren van een infrastructuur, waarin betrokken partijen naadloos kunnen communiceren en informatie delen. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de sector.”

Nieuwe digiDeal: ‘doe mee!’

Daarbij hebben partijen bij de BIM basis Infra beloofd om in kind meteen aan de slag te gaan om snelheid te kunnen maken; parallel daaraan gaat digiGO aan de slag met het organiseren van een digiDeal. Aydemir Çetin, digiGO Consultant Digitalisering en voorzitter van de NLCS ondersteunt dit initiatief van harte. “Wij bevinden ons in een momentum waarbij er vanuit diverse sectoren en toepassingen van open standaarden zoals de NLCS, noodzaak wordt gevoeld om in de keten efficiënter met data om te gaan. Nu data-kwaliteit in de keten belangrijker wordt gevonden, zoeken belanghebbenden elkaar actiever op. Door de samenwerking tussen de NLCS en de BIM basis Infra kunnen we met elkaar een verkenning te doen naar de kansen die er nu liggen en een digiDeal opstarten. Ik noem dit “in samenhang op reis” en nodig iedereen uit actief te participeren!”

Stap 1: Definiëren van Probleemstelling en Usecases

In de eerste fase van de samenwerking richten de initiatiefnemers zich op het nauwkeurig definiëren van de problemen. Elisabeth: “Isues waarmee de sector wordt geconfronteerd bij het delen van ontwerp- en aanleginformatie. Hierbij gaan we speciale aandacht besteden aan overdrachtsmomenten van informatie zoals beschreven in de ISO19650. De groep wil ideeën genereren, met als doel het ontwikkelen van usecases die de uitwisseling van informatie vergemakkelijken.”

Een cruciale stap gezien vanuit hoofdaannemers in dit proces, is het beter standaardiseren van de uitvraag van functies in systemen en contracten. Paulus: “Pas nadat deze basis is vastgesteld, wordt de focus verlegd naar de vertaling van systeemontwerpen naar fysieke objecten op de bouwplaats. Fysieke objecten waar NLCS nu het beste op aansluit. Voor opdrachtgevers is ook de overdracht naar beheer van belang, waarbij vanuit het ontwerp platgeslagen basisgegevens nodig zijn voor de beheerfase.”

Stap 2 Realisatie van een Eenduidige Classificatie van Objecten 

Stap 2 in de samenwerking tussen NLCS en BIM basis Infra staat in het teken van het tot stand brengen van een eenduidige classificatie van objecten. Deze moet straks als een uniforme taal gaan fungeren voor alle betrokken partijen in het ontwerp- en aanlegproces. De inspiratie voor een classificatie komt voort uit het succes van de NL-SfB (Nederlandse Standaard voor Building Information). Elisabeth: “Met een standaard classificatie kun je objecten op een consistente en begrijpelijke wijze benoemen en organiseren, ongeacht de fase van het project of de betrokken partij.” Het implementeren van een eenduidige classificatie biedt tal van voordelen voor de gehele sector. Ten eerste leidt dit tot een verhoogde efficiëntie in het communicatieproces, waardoor misverstanden en fouten worden geminimaliseerd. Ten tweede draagt eenduidige classificatie bij aan een gestroomlijnde samenwerking tussen verschillende partijen, zoals aannemers, ingenieursbureaus, onderaannemers en opdrachtgevers. Bovendien bevordert zo’n classificatie een naadloze uitwisseling van informatie tijdens alle stadia van een project, van ontwerp tot uitvoering.

Oproep

Meewerken en meedoen? Wil jij jouw organisatie laten meedoen aan deze digiDeal? Meld je aan bij Elisabeth de Vries.

 

 

Neem deel aan de NLCS gebruikersdagen

Gebruik jij de NLCS of ben je van plan om met deze standaard aan de slag te gaan? Dan heb je dit jaar maar liefst vier keer de kans om je kennis bij te spijkeren tijdens de NLCS Gebruikersdagen 2024. Dit zijn drie webinars en een live bijeenkomst. Het 1e webinar is al op 12 maart en dan zoomen we specifiek in op het belang van de NLCS voor gemeenten en partijen in de gebouwde omgeving waar zij mee samenwerken. Deelname is gratis. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op de pagina NLCS Gebruikersdagen 2024.