3.3 Bouwlaagindeling en -naamgeving

 • Elk aspectmodel hanteert een consistente naamgeving.
 • Ken alle objecten aan de juiste bouwlaag toe.
 • Benoem alleen bouwlagen
  als IfcBuildingStorey.

Juiste bouwlagen

We creëren uniformiteit en consistentie in bouwlagen van de aspectmodellen, zodat de aspectmodellen en hun IFC-extracten eenduidig op een project bruikbaar zijn. Zorg voor een gelijke naamgeving en peilmaten van de bouwlagen over verschillende aspectmodellen. Uitgangspunt bij consistente naamgeving is dat aspectmodellen numeriek te sorteren zijn, aangevuld met een tekstuele omschrijving.

Wat is een verdieping?

Een verdieping is een toegankelijke laag. Bovenkant afgewerkte vloer is de begrenzing BuildingStorey, waardoor het BuildingStorey meteen ook de ruimtebegrenzing is. Er kan in IFC-bestanden per verdieping dus maar één BuildingStorey voorkomen. Hulpverdiepingen (denk aan: bk. constructieve vloer) mogen enkel bestaan in de bronbestanden.

 • Maak afspraken over het Peil t.o.v. de BuildingStoreys, zodat elke partij dezelfde hoogte t.o.v. Peil=0 gebruikt.
 • Funderingen worden niet gezien als aparte BuildingStorey. De funderingselementen horen bij de verdieping waar de fundering op rust (over het algemeen de onderste –1 kelder of de 00 begane grond).
 • Vloerdragende liggers horen bij dezelfde BuildingStorey als de vloer die ze draagt.
 • Meerdere bouwdelen mogen separate BuildingStoreys krijgen. Het bouwdeel mag dan worden opgenomen in de naamgeving.
 • Tussenverdiepingen die als BuildingStorey benoemd moeten worden, krijgen een toevoeging: -a, -b, -c, etc.
 • De bovenste verdieping van een gebouw mag benoemd worden als: ‘dak’ of ‘verdieping’. Voor gebouwen met meerdere daken is het meest consistent om de term ‘dak’ niet te gebruiken.
 • Elementen die verdieping-overschrijdend zijn, behoren tot de verdieping waarop deze wordt geplaatst. Bepalend is vaak hoe het fysiek gemaakt gaat worden.

De naamgeving van BuildingStoreys is projectgebonden. Een bouwlaagbenaming is bijvoorbeeld als volgt opgebouwd:

<code><evt. tussenverdiepingletter>spatie<omschrijving>

 • -1 kelder
 • 00 begane grond
 • 00a tussenverdieping
 • 01 eerste verdieping
 • 02 tweede verdieping

 

Afbeelding 3.3: Indeling BuildingStoreys