4.2 Installatietechnische systemen

 • Groepeer installatietechnische objecten die tot hetzelfde systeem behoren wanneer van toepassing in een IfcSystem.

Wat zijn de systemen?

Deze afspraak is bedoeld om de onderlinge relatie tussen installatietechnische objecten inzichtelijk te krijgen binnen het BIM, beredeneerd vanuit installatietechnische systemen (wat in IFC onder IfcSystem valt).

Een systeem is een georganiseerde combinatie van gerelateerde installatieonderdelen, die samengesteld voor een gemeenschappelijk doel of functie een dienst verlenen. Een systeem is dus een functioneel gerelateerde verzameling van producten. De IfcSystem is een relatiedefinitie of groeperingsrelatie.

Onderscheid

Verschillende typen onderdelen worden met elkaar gegroepeerd met behulp van een IfcSystem. Bijvoorbeeld bron+distributie+afgiftepunt worden met elkaar gegroepeerd met de relatiedefinitie IfcSystem. We onderscheiden drie soorten installatietechnische objecten:

Bron

Bijvoorbeeld: een electraverdeelkast, luchtbehandelingskast, warmtepomp

 • Een electraverdeelkast is bijvoorbeeld een IfcElectricDistributionBoard.
 • Een luchtbehandelingskast opgebouwd uit meerdere onderdelen is bijvoorbeeld een IfcEnergyConversionDevice (WTW) IfcFlowMovingDevice (Ventilator).
 • Een warmtepomp is bijvoorbeeld een IfcEneryConversionDevice.

Distributie

Bijvoorbeeld: leidingen, kanalen en kabels

 • Leidingen zijn IfcFlowSegment en IfcPipeSegment.
 • Kanalen zijn IfcFlowSegment en IfcDuctSegment.
 • Kabels zijn IfcFlowSegment en IfcCableSegment.

Afgiftepunten

Bijvoorbeeld: roosters, wandcontacten, armaturen, toiletpotten

 • Afgiftepunten zijn alle objecten die een vloeistof, gas of elektriciteit nodig hebben om de beoogde functie uit te voeren.
 • Toiletpotten zijn IfcFlowTerminal en hebben water nodig en leveren iets naar het riool.
 • Vanuit een afgiftepunt worden gegevens doorgegeven aan het IfcSystem over bijvoorbeeld luchthoeveelheid.

Luchtbehandelingskast

In afbeelding 4.2.1 geven we een voorbeeld van hoe het groeperen er in modelleersoftware kan zien. De opbouw van de naamgeving is voor iedereen zelf in te vullen, in dit voorbeeld zijn we uitgegaan van de NL-SfB codering, omdat deze code een duidelijk beeld geeft van waar de luchtkanalen en alle toebehoren aan gekoppeld zijn.

Afbeelding 4.2.1: Luchtbehandelingskast

Dit voorbeeld omvat een luchtbehandelingskast (1,) met hieraan verbonden een stelsel van luchtkanalen (2) naar de afnemers ( 3), in dit geval inductie-units. Dit is een IfcSystem met de volgende eigenschappen:

 • Het type is 57.50 – toevoer (SupplyAir)
 • De naam voor dit systeem is 57.50 toevoer

Koudwaterleidingstelsel

Aan een koudwaterleidingstelsel (afbeelding 4.2.2) zitten afnemers, zoals brandslanghaspels, inbouwreservoirs, enzovoorts. Daarnaast bevat dit systeem ook kleppen, bijvoorbeeld afsluiters en keerkleppen. De opbouw is hetzelfde als bij de luchtkanalen, dus voorzien van de NL-SfB-codering. Hierdoor is het duidelijk dat door dit systeem met koperleidingen koud water loopt.

Afbeelding 4.2.2. Koudwaterleidingstelsel

Dit IfcSystem heeft de volgende eigenschappen:

 • Het type is 53.10 – water, drinkwater (DomesticColdWater)
 • De naam voor dit systeem is 53.10 – kw

Exporteren naar IFC

Voor beide voorbeelden geldt dat bij het exporteren van een model naar IFC, het systeem wordt meegenomen in de export (afbeelding 4.2.3 en 4.2.4). Met dit systeem zijn alle bijhorende elementen te selecteren en bijvoorbeeld te voorzien van een kleur. In het IFC-model is dus eenvoudig te bepalen wat de functie is van een object.

Afbeelding 4.2.3: Systeem als aparte paragraaf 

Bij het exporteren van een model naar IFC wordt het systeem als een aparte paragraaf (1) zichtbaar in het IFC-model.

Afbeelding 4.2.4: Identificeren van objecten

De objecten zijn in de export duidelijk te identificeren als een object ten behoeve van het koudwaternetwerk.