Wat zijn digiDeals?

Het versnellen van de digitalisering in bouw-, ontwerp- en technieksector gebeurt met digiDeals: concrete digitaliseringprojecten waarmee we praktijkgerichte oplossingen zoeken voor de maatschappelijke opgaven zoals die beschreven zijn in het digiAkkoord.

Bekijk de actuele digiDeals >

Waarom digiDeals?

In Nederland staan we voor aanzienlijke maatschappelijke bouwopgaven. Om deze aan te pakken is een versnelde digitalisering noodzakelijk. In 2023 heeft de bouw-, ontwerp- en technieksector daarom het digiAkkoord tot 2030 gesloten. Daarmee zetten zij zich in voor voor de versnelling van digitalisering en samenwerking in de keten. Rondom deze vraagstukken hebben we zeven actielijnen gedefinieerd, met daarbinnen concrete projecten en programma's: de digiDeals. Binnen deze digiDeals werken we met verschillende partijen uit de keten aan de dagelijkse praktijk. Zo zoeken we naar slimme digitale antwoorden op de vraagstukken waar we mee te maken hebben. Samen staan we sterk in het bedenken van oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van bijvoorbeeld de stikstofuitstoot, het circulariteitsvraagstuk en het oplossen van de woningnood.

Wat levert een digiDeal jou op?

  • Commitment van de sector – digiGO gaat actief in gesprek met bestuurders om sectorbrede digitalisering op de agenda te zetten met concrete doelstellingen/projecten.
  • Regisseren, structureren en opstarten – Een idee is vaak niet genoeg, de juiste partners, het goed organiseren en borgen (schalen) van het resultaat is cruciaal. digiGO heeft veel ervaring in het structureren en opstarten van nieuwe digitaliseringsprojecten en -programma’s.
  • Netwerk, verbinden, community building – digiGO heeft een groot netwerk en weet wat er speelt in de sector. Door het verbinden van partijen en het bundelen van initiatieven met een vergelijkbaar doel, kunnen we daadwerkelijk versnellen.
  • Initiëren – digiGO neemt zelf het initiatief om op basis van de doelstellingen uit actielijnen/roadmaps partijen in de sector bij elkaar te brengen en uitvoeringsprogramma’s op te zetten.
  • Organiseren van financiering – bij veel projecten of programma is de financiering een uitdaging. digiGO kan helpen bij het vinden van (het laatste stukje) financiering.
  • Marketing en opschalen – de crux bij digitalisering is uiteindelijk opschalen in de sector. digiGO kan actief de sector informeren en gebruikers benaderen om het resultaat op de juiste plek te laten landen.

Jouw digitaliseringsproject

Heb jij een idee of project voor digitalisering in de keten? En ben je benieuwd of het een digiDeal kan worden? Denk dan eens na over de antwoorden op de volgende vragen:

  • Maatschappelijke bouwopgaven: Draag je met jouw idee bij aan een oplossing voor één van de maatschappelijke bouwopgaven zoals ze zijn vastgelegd in het digiAkkoord?
  • Samenwerking: Zijn er minstens twee partijen binnen een keten in de gebouwde omgeving bij jouw idee betrokken?
  • Open & transparant: Ben je bereid de opgedane kennis open en transparant te delen met partijen in de sector?
  • Zelf-financiering: Kun je zelf, samen met de andere betrokken deelnemers bij jouw idee, de expertise leveren? digiGO zorgt voor ondersteuning.

Toets via de knop hieronder of jouw idee of project geschikt is als digiDeal.

In drie stappen naar een digiDeal

Ik heb een idee of project rond digitalisering

Heb jij een idee voor een digitaliseringsproject voor onze sector? Sluit het aan bij de maatschappelijke bouwopgaven uit het digiAkkoord 2030 of bij één van de actielijnen waaronder de digiDeals vallen?

Zo ja, dan kun je hier toetsen of jouw idee of project geschikt is.


Mijn idee voldoet aan de digiDeal vereisten

Dan is het nu tijd voor de aanmelding. Download het aanmeldformulier en vul het zo uitgebreid mogelijk in.

Is het klaar? Stuur dan het ingevulde document naar Marijn van Dijk via marijn.vandijk@digigo.nu. Bij hem kun je ook je vragen stellen als je er tijdens het invullen niet helemaal uit komt.


Ik heb mijn digiDeal aangemeld. En nu?

Nadat je je digiDeal hebt aangemeld, plannen wij een kennismakingsgesprek in. Dit gebruiken we om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de digiDeal. We kijken op welke manier we je het beste kunnen ondersteunen, waar we synergie vinden met andere projecten en hoe de digiDeal binnen het digiAkkoord past.

Wij begeleiden je daarna met het sluiten van de digiDeal. Dat doen we door te kijken hoe we jouw initiatief kunnen verbinden met plannen van andere partijen en door het coördineren van het project.

Vragen? Neem dan contact op met Marijn

Marijn van Dijk

Wil je meer weten over het digiAkkoord en de digiDeals, heb je een specifieke vraag over een bepaalde deal, of heb je zelf een idee voor een deal die volgens jou past binnen het akkoord? Neem dan contact op met Marijn van Dijk bij digiGO.

Dat kan via het algemene telefoonnummer, 085-1603340 of stuur een mail naar Marijn.